ThS.BS. NGUYỄN HỒNG ĐỨC

ThS.BS. NGUYỄN HỒNG ĐỨC

 • Giảng viên bộ môn nội hô hấp Trường Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
 • Nguyên Trưởng khoa Phòng Khám  BV Phạm Ngọc Thạch
 • Xem thêm...

TS.BS.LÊ KHẮC BẢO

TS.BS.LÊ KHẮC BẢO

 • Giảng viên chính - Bộ môn nội hô hấp Đại học Y Dược 
 • Phó khoa hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định
 • Xem thêm...

 
TS.BS.NGÔ TÍCH LINH

TS.BS.NGÔ TÍCH LINH

 • Trưởng bộ môn Tâm Thần  - Đại học Y dược TP. HCM
 • Bác sĩ khoa thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược
 • Bác sĩ chuyên điều trị rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ
 • Xem thêm...

BS.CKI. TÔ MỸ HƯƠNG

BS.CKI. TÔ MỸ HƯƠNG

 • Nguyên bác sĩ chuyên khoa hô hấp Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm ..

ThS.BS.NGÔ NGUYỄN HẢI THANH

ThS.BS.NGÔ NGUYỄN HẢI THANH

 • Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp Đại học Y Dược TPHCM
 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương
 • Xem thêm...

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

 • Nguyên bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt 
 • Xem thêm...

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

 • Phó khoa hô hấp Bệnh Viện 30 Tháng 4
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

BS.CKII. LÊ THỊ KIM CHI

BS.CKII. LÊ THỊ KIM CHI

 • Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp Đại học Y Dược
 • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Đại Học Y Dược
 • Xem thêm...

BS. PHẠM THỊ MINH CHÂU

BS. PHẠM THỊ MINH CHÂU

 • 1996 - 2002: BS điều trị Bệnh Viện Tâm Thần
 • 02/2012 đến nay: làm việc tại BV Đại Học Y Dược TPHCM
 • Xem thêm...

 

ThS.BS. BÙI XUÂN MẠNH

ThS.BS. BÙI XUÂN MẠNH

 • Bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

ThS.BS. HOÀNG MINH

ThS.BS. HOÀNG MINH

 • Bác sĩ nội trú Hô Hấp – Đại học Y Dược TPHCM
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

ThS.BS. NGUYỄN BÁ TÙNG

ThS.BS. NGUYỄN BÁ TÙNG

 • Bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Thủ Đức
 • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt
 • Xem thêm...

 • Xem thêm