• Phó khoa hô hấp Bệnh Viện 30 Tháng 4
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

BS.CKI.DANH XUÂN NHIÊN

  • Bác sĩ chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi
  • Trên 8 năm kinh nghiệm điều trị các bệnh hô hấp
  • Lịch khám: chiều thứ 2, tối thứ 3, tối thứ 5 và sáng thứ 7

Bài viết gần đây

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

12-07-2017

  • Nguyên bác sĩ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2