• Trưởng bộ môn Tâm Thần  - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ khoa thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược
  • Bác sĩ chuyên điều trị rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ

TS.BS.NGÔ TÍCH LINH

Bài viết gần đây

16-03-2020

  • 1996 - 2002: BS điều trị Bệnh Viện Tâm Thần
  • 2012 đến nay: Giảng viên Đại học Y dược TP.HCM
  • 02/2013 đến nay: làm việc tại BV Đại Học Y Dược TPHCM

 

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nguyễn Tri Phương
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2

06-12-2016

  • Giảng viên chính - Bộ môn nội hô hấp Đại học Y Dược 
  • Phó khoa hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định