• Trưởng bộ môn Tâm Thần  - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh
  • Bác sĩ khoa thần kinh Bệnh Viện Đại Học Y Dược
  • Bác sĩ chuyên điều trị rối loạn tâm lý, trầm cảm, mất ngủ

TS.BS.NGÔ TÍCH LINH

Bài viết gần đây

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2

06-12-2016

  • Giảng viên chính - Bộ môn nội hô hấp Đại học Y Dược 
  • Phó khoa hô hấp - Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

06-12-2016

  • Bác sĩ chuyên khoa nội hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt