• Bác sĩ khoa hô hấp Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định
  • Trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt 

ThS.BS. NGUYỄN HỮU HOÀNG

  • Chuyên gia cai thuốc lá đầu ngành
  • Có nhiều công trình nghiên cứu giá trị về hội chứng ngưng thở khi ngủ
  • Lịch khám: Tất cả các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 từ 17g-20g

Bài viết gần đây

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

12-07-2017

  • Nguyên bác sĩ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2