• Giảng viên bộ môn Nội Hô Hấp Đại học Y Dược
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

BS.CKI. LÊ THỊ KIM CHI

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp
  • Trên 6 năm kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp
  • Lịch khám: Tối thứ 7

Bài viết gần đây

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Bác sĩ điều trị trung tâm điều trị bệnh hô hấp Phổi Việt

12-07-2017

  • Nguyên bác sĩ điều trị bệnh viện Chợ Rẫy
  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định

12-07-2017

  • Bác sĩ chuyên khoa hô hấp bệnh viện Nhân Dân Gia Định
  • Nguyên bác sĩ điều trị Nhi hô hấp Bệnh Viện Nhi Đồng 2